SU NUMUNESİ ANALİZ İŞLEMİ NASIL YAPILIR?


Sağlık Bakanlığı su depolarının her 6 ayda bir dezenfekte yapılması hususunda genelgeler yayınlamıştır.

Temizlik ve dezenfekte işlemleri yapılmış olan su depolarından her 6 ayda bir su numuneleri alınarak Tahlil sonuçları ücretsiz olarak tarafınıza bildirilmektedir.

Temizlik ve dezenfektesini Yaptığımız tüm su depolarından 6 ay sonra su numunesi alarak donanımlı laboratuar ortamımızda su analizleri yapılmaktadır. Yapılan analizler sayesinde depoların fiziksel ve Mikrobiyolojik durumu belirlenip YETKILILER bu konuyla alakalı bilgilendirilmektedir. Bu analizler neticesinde Depolarda olu?abilecek kirlilikler önceden tespit edilmekte ve herhangi bir kirlilik bulaşması durumunda da hızla önlem ve kontrol altına alınması sağlanmaktadır.

Özel su numunesi analizi için bize başvuran Müşterilerimizin su numunesi steril şişelerle tarafımızdan alınıp analiz sonuçları adrese ulaştırılmaktadır. Laboratuar ortamımızda Yaptığımız fiziksel, kimyasal ve Mikrobiyolojik analizlerle suyun kullanıma uygun olup olmadığı belirlenir. Donanımlı laboratuar ortamında uzman personelimizle su hakkında Müşterilerimizin tüm sorularına cevap verilmekte ayrıca çözüm önerileri sunulmaktadır.

Su numunesinin analizi ve sonuçların değerlendirilmesi 17.02.2005/25730 Tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan Sağlık Bakanlığından 'İnsani tüketim suları hakkındaki yönetmeliğinde uygun olarak yapılır.